Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Diskussion och information om Ålands havsplan

Ålands havsplan ska se till att användningen av havet blir hållbart och samtidigt att havets område utvecklas som resurs.

Torsdagen den 7 februari kl. 18.45-20.45 ordnas ett möte för allmänheten i Kommungården, Föglö. Då kommer det nuvarande behovet och användningen av havet som resurs att diskuteras, samt framtida intressen och visioner hos intressenterna. Bland annat är fiske, fiskodling, turism och kommuner viktiga parter för att starta diskussionen om havsplanens syfte och behov. Se inbjudan under "Bilagor" här intill.

För mer information kontakta projektkoordinator Stefan Husa, tel. +358 18 25543 eller e-post stefan.husa@regeringen.ax

Välkomna!

Publicerad 8.1.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 8.1.2019 kl. 12:17