Diskussion och information om Ålands havsplan

Ålands havsplan ska se till att användningen av havet blir hållbart och samtidigt att havets område utvecklas som resurs.

Torsdagen den 7 februari kl. 18.45-20.45 ordnas ett möte för allmänheten i Kommungården, Föglö. Då kommer det nuvarande behovet och användningen av havet som resurs att diskuteras, samt framtida intressen och visioner hos intressenterna. Bland annat är fiske, fiskodling, turism och kommuner viktiga parter för att starta diskussionen om havsplanens syfte och behov. Se inbjudan under "Bilagor" här intill.

För mer information kontakta projektkoordinator Stefan Husa, tel. +358 18 25543 eller e-post stefan.husa@regeringen.ax

Välkomna!

Publicerad 8.1.2019
Uppdaterad 8.1.2019