Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Döda vilda fåglar och restriktioner för fjäderfä

Rör inte döda vilda fåglar, men meddela observationer av döda eller sjuka vilda fåglar till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller landskapsregeringen.

Observationer av döda eller sjuka fåglar ska i första hand meddelas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets jourhavande veterinär. På telefonnummer +358 18 528615 ges information om telefonnumret till den jourhavande veterinären. I andra hand, om jourhavande veterinär inte kan nås, kan meddelande ges till miljöbyråns chef Helena Blomqvist på telefonnummer +358 457 3500527.

Information om fågelinfluensa från Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Livsmedelsäkerhetsverket Evira har fattat beslut om ett restriktionsområde på Åland och jord- och skogsbruksministeriet har beslutat om förordning som kräver att fjäderfä ska hållas inomhus under perioden 1.12–31.5, se vidare på Eviras webbplats.

Information om fågelinfluensa på Eviras webbplats

Publicerad 25.11.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:29