Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekologiska gröngödslingsvallar

I villkoren för ekologiska gröngödslingsvall står det att under åtagandeperioden får gröngödslingsvall odlas på samma skifte under högst två år. Väljer stödmottagaren att förlänga avtalet efter fem år kan gröngödslingsvall odlas på skiftet under högst tre år men dock under högst två år i följd.

 

Det är dock möjligt att ta ut det i tredje året i ”förskott” dvs det behöver inte vara just under det året när man förlänger ansökan.  Man kan i ett åtagande från 2015 t.ex. ha gröngödslingsvall åren 2015–2016 och också igen år 2018, trots att åtagandet förlängs 2020. Detta förutsätter dock att man verkligen 2020 också förlänger åtagandet. Gör man inte det, så återkrävs stödet för det tredje året. Hur det sen blir år 2021 i samband med övergångsåret vet vi inte ännu. Har ni frågor eller funderingar om detta, ta gärna kontakt med oss på jordbruksbyrån.

 

Thomas Svahnström

Miljöstödhandläggare

Publicerad 10.5.2019 kl. 10:11
Uppdaterad 10.5.2019 kl. 10:11