Medverkande i sessionen Energihub Östersjön i Almedalen, med ordförande för regionstyrelsen på Gotland Meit Fohlin, senior ingenjör Yvonne Österlund och moderator Annika Dopping längst fram i mitten av bilden.

Energihub Östersjön i Almedalen

Klimatomställningen kräver stora mängder ny energiproduktion. Just nu planeras 200 TWh havsbaserad vindkraft runt Åland, Gotland och Bornholm. Kommer Östersjön att bli norra Europas nya energihub? Detta diskuterades på Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan på Gotland hölls en session om de planer som finns runt Åland, Gotland och Bornholm för storskalig energiproduktion och vilka möjligheter och utmaningar detta ger öarna.

Moderator Annika Dopping inledde sessionen med att lyfta vikten av att vi fasar ut fossila bränslen med anledning av klimatförändringarna och hur detta plötsligt riktat blickarna mot Östersjöns öar. Region Gotlands energiösamordnare Lars Thomsson hade räknat ut att det just nu planeras en produktion av 200 TWh el från havsbaserad vindkraft runt öarna Åland, Gotland och Bornholm. Detta är i huvudsak energi för export till Finland, Sverige och Danmark - men om allt blir verklighet även mot Tyskland och stamnätet i Europa. Detta kan ge en ny inkomstkälla till öarna.

För Ålands landskapsregering lyfte senior ingenjör Yvonne Österlund både skillnaderna och likheterna mellan Åland och andra öar i Östersjön. Genom vårt självstyre sköter vi själva en eventuell auktionering av vattenområden, lägger villkor och fördelar inkomster. Vi balanserar villkor som behöver vara attraktiva både för Åland och investeraren. Det är både fördelaktigt och utmanande för Åland och annorlunda än för de andra öarna. Vi vill dock alla förbättra Östersjöns miljö, turismen är viktig och oro finns om vad denna omfattande utveckling av havsbaserad vindkraft kan leda till, samtidigt som utvecklingen även kan ge möjligheter. Frågorna är stora för en ö, men vi kan samarbeta och hitta svar.

  • Om vi får framgång i gemensamma stödansökningar kunde ösamarbetet t.ex. bidra med storskaliga och gränsöverskridande simuleringar av miljöeffekter eller se vad öar kan göra för att få ut det mesta av den utbyggnad som sker, säger Yvonne Österlund. 

Från organisationen Baltic Energy Island på Bornholm visade direktör Søren Møller Christensen upp planerna på att göra Östersjön till en energihub för Nordeuropa, och hur planerade el- och gasledningar kan göra detta möjligt. På plats fanns även enhetschef Maria Westin från svenska Energimyndigheten, som visade den senaste statistiken och prognosen över Sveriges energianvändning, där ett trendbrott nu kan skönjas i användningen av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara energikällor. Den havsbaserade vindkraften förutspås av Energimyndigheten vara den energiproduktion som utvecklas strakast inom prognosperioden.

Bild: Medverkande i sessionen Energihub Östersjön i Almedalen, med ordförande för regionstyrelsen på Gotland Meit Fohlin, senior ingenjör Yvonne Österlund och moderator Annika Dopping längst fram i mitten av bilden.