Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 28.6 – 5.7

M/S Svärtan kan trafikera på Brändö-Kumlingelinjen från tisdag 28.6 åtminstone fram till och hela tisdag 5.7 enligt samma upplägg som tidigare.

Istället för M/S Ejdern har M/S Svärtan fungerat som ersättande fartyg mellan Asterholma, Lappo och Torsholma. M/S Svärtan återupptar trafiken enligt samma mall som tidigare från och med tisdag 28.6. Perioden fram till tisdag 28.6 finns ersättande persontransporttrafik som beskrivs på Ålandstrafikens hemsida. Orsaken till uppehållet fram till tisdag 28.6 med M/S Svärtan är brist på tillgänglig personal. M/S Svärtan kan åtminstone trafikera fram till tisdag 5.7.

Beskrivning av upplägg: på Brändö-Kumlinge linjen ersätter M/S Svärtan mellan Asterholma, Lappo och Torsholma enligt ordinarie turlista. Kumlinge och Enklinge angörs ej. Bokning av beställningsturer görs direkt till fartyget M/S Svärtan. Enstaka personbilsplatser på M/S Svärtan reserveras som skärgårdsplatser och kan enbart reserveras av skärgårdsbor. Tung trafik är uteslutet på linjen. Möjlighet till ytterligare trafik från och med onsdag med M/S Svärtan utreds. Till och från Kumlinge kan passagerartransport bokas med Sagolik Service enligt avvikande turlista som finns på Ålandstrafikens hemsida. Asterholma trafikeras på söndag.

Beställning dagen innan resa till Sagolik Service tfn +358 40 506 1299

Max 9 passagerare, cyklar kan medtas.

M/S Svärtan tfn +358 (0)457 3460 406

Publicerad 23.6.2022 kl. 14:39
Uppdaterad 23.6.2022 kl. 14:40