Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 4.7-10.7

Från och med måndag 4.7 börjar M/S Vidskär trafikera på Brändö-Kumlinge linjen och ersätter M/S Ejdern fram till och hela söndag. M/S Vidskär har kapacitet för 9 personbilar och kan transportera ett tungt fordon men inte tunga fordonskombinationer. M/S Vidskär trafikerar enligt tillfällig turlista mellan Asterholma, Lappo, Torsholma och Kumlinge men inte Enklinge.

Förseningar i turlistan kan förekomma eftersom M/S Vidskär inte kan hålla samma fart som M/S Ejdern. Turlistan följer ordinarie tider men några tidiga och sena turer uteblir, arbetsdagens längd har anpassats efter besättningens antal. Se bifogad turlista, överstruket körs ej av M/S Vidskär. För bokning av plats kontaktas M/S Vidskär.

M/S Svärtan som fungerat som ersättande fartyg blir kvar på linjen till tisdag 5.7 och kan trafikera de turer som M/S Vidskär inte kör. M/S Ejdern beräknas åter trafikera på linjen från måndag 11.7.

M/S Vidskär tfn informationen uppdateras inom kort på Ålandstrafikens hemsida.

M/S Svärtan tfn +358 (0)457 3460 406

 

Publicerad 4.7.2022 kl. 08:33
Uppdaterad 4.7.2022 kl. 09:43