Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ersättande persontransporttrafik på Brändö-Kumlingelinjen

För att ersätta M/S Ejdern som tillfälligt trafikerar på Tvärgående linjen fram till söndag 26.6 fortsätter persontransporter på Brändö-Kumlingelinjen med M/S Svärtan mellan Asterholma, Lappo och Torsholma och körs enligt ordinarie turlista fram till och hela onsdag 22.6. Till och från Kumlinge och Enklinge kan passagerartransport bokas med Sagolik Service enligt avvikande turlista.

Kumlinge och Enklinge angörs ej med M/S Svärtan. Bokning av beställningsturer görs direkt till fartyget M/S Svärtan. Enstaka personbilsplatser på M/S Svärtan reserveras som skärgårdsplatser och kan enbart reserveras av skärgårdsbor. Tung trafik är uteslutet på linjen. Till Kumlinge och Enklinge kan passagerartransport enligt avvikande turlista nedan bokas med taxibåt via Sagolik Service.

  • Ons 22/6 kl.    12:25 Torsholma-Kumlinge, kl. 15:30 Kumlinge-Torsholma
  • Tors 23/6 kl.    12:25 Torsholma-Kumlinge, kl. 13:30 Kumlinge-Torsholma
                              17:10 Torsholma-Kumlinge, kl. 18:20 Kumlinge-Torsholma
  • Sön 26/6 kl.     11:15 Torsholma-Kumlinge, kl. 14:30 Kumlinge-Torsholma
                              16:10 Torsholma-Kumlinge, kl. 20:15 Kumlinge-Torsholma

Beställning dagen innan resa till Sagolik Service tfn +358 40 506 1299

Max 9 passagerare, cyklar kan medtas.

Publicerad 21.6.2022 kl. 08:20
Uppdaterad 21.6.2022 kl. 08:21