EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland

EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland den 16 september 2019 som en del av det finländska EU-ordförandeskapets program.

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) består av EU-ländernas ambassadörer i Bryssel och dess viktigaste uppgift är att samordna medlemsländernas ståndpunkter bland annat inför utrikesministrarnas rådsmöten. KUSP påverkas inte av ordförandeskapsrotationen i EU då kommittén har en permanent ordförande, i form av EEAS (European External Action Service/ Europeiska utrikestjänsten) tjänsteman. Sedan i mars 2019 är finlandssvenska Sofie From-Emmesberger ordförande i KUSP. Detta är en mycket tung post och From-Emmesberger kommer också att delta i besöket till Åland den 16 september. KUSP-kommitténs engelska förkortning är PSC (Political and Security Committee) och i Finland används den franska förkortningen COPS (Comité politique et de sécurité).

Landskapsregeringen förde inför Finlands EU-ordförandeskap en dialog med statsrådets kansli för att ett av EU-ordförandeskapets möten skulle förläggas på Åland. Landskapsregeringen välkomnar varmt KUSP-ambassadörerna och deras medarbetare till Åland den 16 september.

Publicerad 12.9.2019
Uppdaterad 12.9.2019