Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland

EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland den 16 september 2019 som en del av det finländska EU-ordförandeskapets program.

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) består av EU-ländernas ambassadörer i Bryssel och dess viktigaste uppgift är att samordna medlemsländernas ståndpunkter bland annat inför utrikesministrarnas rådsmöten. KUSP påverkas inte av ordförandeskapsrotationen i EU då kommittén har en permanent ordförande, i form av EEAS (European External Action Service/ Europeiska utrikestjänsten) tjänsteman. Sedan i mars 2019 är finlandssvenska Sofie From-Emmesberger ordförande i KUSP. Detta är en mycket tung post och From-Emmesberger kommer också att delta i besöket till Åland den 16 september. KUSP-kommitténs engelska förkortning är PSC (Political and Security Committee) och i Finland används den franska förkortningen COPS (Comité politique et de sécurité).

Landskapsregeringen förde inför Finlands EU-ordförandeskap en dialog med statsrådets kansli för att ett av EU-ordförandeskapets möten skulle förläggas på Åland. Landskapsregeringen välkomnar varmt KUSP-ambassadörerna och deras medarbetare till Åland den 16 september.

Publicerad 12.9.2019 kl. 09:00
Uppdaterad 12.9.2019 kl. 09:00