Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Europeisk bäver konstaterad på Åland

Provtagningarna av gnagspån från bävern på Åland visar att det rör sig om den europeiska bävern och inte den främmande arten amerikansk bäver. Om det rör sig om en eller flera individer är dock fortfarande oklart.

Den europeiska bävern (Castor fiber) är en naturligt förekommande art som försvann från stora delar avsitt utbredningsområde i Norden vid slutet av 1800-talet. Bävern återintroducerades till Finland under 30-talet genom att plantera in bävrar från Norge och Nordamerika. Vid den tidpunkten visste man dock inte att det utgjorde två distinkta arter och därmed var introduktionen av en främmande art, den nordamerikanska bävern (Castor canadensis) ett faktum. Den nordamerikanska bävern förekommer idag främst i östra Finland och den europeiska i västra, men i områden där de båda arterna möts trängs ofta den europeiska bävern undan. Den nordamerikanska bävern betraktas därför som en invasiv art och det finns skäl att begränsa spridningen. De båda arterna är till utseendet mycket lika varför säker artbestämning i fält inte är möjlig. Tack vare DNA-analys av gnagspån som samlats in på Föglö har dock arttillhörigheten nu kunnat fastställas och proverna visar att det är den europeiska bävern som nu har påträffats på Åland. Proverna ger också viss indikation på att bävern har vandrat in från den finska sidan och inte den svenska, men det kan ändå inte helt säkerställas. Om det är en eller flera bävrar går heller inte att säga med säkerhet i dagsläget.

Landskapsregeringen är fortsättningsvis intresserade av att samla in prover om bävrar observeras i andra områden. Prov samlas in genom att med rena plasthandskar plocka ca 15 färska gnagspån och sätta dem i dubbla rena plastpåsar. Proverna kan sedan förvaras i kyl tills de kan föras till landskapsregeringen för vidareförmedling till naturresursinstitutet (Luke).

 

Ytterligare information ges av

Robin Juslin Jaktförvatare

Telefon +358 1825313

Publicerad 27.6.2022 kl. 10:14
Uppdaterad 27.6.2022 kl. 10:14