Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Extra pressinformation om gränsrestriktionerna

Ålands landskapsregering håller extra pressinformation fredagen den 9 juli kl. 15:00 med anledning av ändringarna i smittskyddslagen och de förlängda gränsrestriktionerna. Vid pressinformationen deltar förutom representanter för landskapsregeringen även Gränsbevakningsväsendet och ÅHS.

Se pressinformationen på landskapsregeringens YouTube

Publicerad 9.7.2021 kl. 12:56
Uppdaterad 9.7.2021 kl. 12:56