Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fågelinfluensa på Åland

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras analyser har fågelinfluensa H5 konstaterats i prov som tagits för drygt en vecka sedan på döda viggar i Vårdö och Lemland. Det är ännu oklart vilken form av fågelinfluensa det är och Evira fortsätter analysarbetet. Landskapsregeringen har kontinuerlig kontakt med Evira om analyserna och eventuella kommande övervakningsåtgärder. Även ÅMHM hålls informerad om läget.

Mera information om fågelinfluensa på Eviras webbplats

Kommunalveterinär på Åland är veterinärerna på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och funktionen som länsveterinär sköter byråchefen på miljöbyrån Helena Blomqvist tills den nya veterinären börjar i mitten av januari.

För frågor om sjukdomen fågelinfluensa hänvisas till de tre personerna som nämns i Eviras pressmeddelande.

För frågor om det praktiska arbetet på Åland hänvisas till byråchef Helena Blomqvist, telefon +358 18 25460

Publicerad 25.11.2016 kl. 09:55
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:29