Färdplan för hållbar turism 2030

Den nya turismstrategin finns i bilagan intill. Bekanta dig gärna med förslaget inför presentationen på Ålands Sjöfartsmuseum inkommande torsdag den 9 november kl. 18 och fundera över vad du tycker är viktigt att ha med i den första handlingsplanen för åren 2024 - 2025. 

Har du inte möjlighet att delta? Lämna då dina tankar digitalt här senast den 15 november 2023.