Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på Åland för perioden 2019 - 2021

Det har varit förbjudet att fiska gös under lektid sedan år 2006. Förbudet har varit gynnsamt för beståndet av gös och landskapsregeringen har därför beslutat att förbudet bibehålls under perioden 2019 – 2021.

Landskapsregeringen beslöt att höja minimimåttet på gädda år 2011. Regleringen är gynnsam för beståndet av gädda och landskapsregeringen har därför beslutat att förbudet bibehålls under perioden 2019 – 2021.

Publicerad 26.3.2019
Uppdaterad 26.3.2019