Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade den 9.12.2016 ännu ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Orsaken är att prover tagna på en död havsörn i Finström visat på fågelinfluensa, s.k. högpatogen aviär influensa. Den här restriktionszonen utgår från platsen i Finström.

Läs Eviras restriktionsbeslut från den 9.12.2016 under "Bilagor" här intill.

 

Kontaktuppgift:

Byråchef Helena Blomqvist, +358 18 25460

Publicerad 9.12.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:28