Flygtrafiken till Stockholm upphandlad

Landskapsregeringen har i dag fattat beslut om att anta ett anbud för flygtrafiken på rutten mellan Mariehamn och Stockholm. Flygbolaget Nextjet Ab:s anbud har accepterats för tiden 1.3.2016 till 29.2.2020.

Dagens beslut innebär en total kostnad på drygt 4,1 miljoner euro för den reguljära flygtrafiken mellan Mariehamn och Stockholm under en period på fyra år.

Ett resultat av upphandlingen är att landskapets kostnader för trafiken kommer att bli lägre än tidigare. För hela fyraårsperioden beräknas en total kostnadsinbesparing på 1,2 miljoner euro jämfört med nuvarande avtal. Samtidigt utökas flygtrafiken till att gälla för hela året, vilket innebär flygtrafik även i juli månad.

Ett avtal mellan parterna kan ingås tidigast 28 dagar efter att anbudet har antagits.

 

Ytterligare information:

Per-Erik Cederkvist, upphandlare

+358 18 25 159

per-erik.cederkvist@regeringen.ax