Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förändrade begränsningar för förplägnadsrörelser

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Åland från och med den 8 augusti kl. 00:

  • Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.
  • Förplägnadsrörelserna i landskapet Åland får dock endast servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.
  • Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta.
  • De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller.

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Byråchef Ylva Lindström telefon +358 18 25264, ylva.lindstrom@regeringen.ax

Publicerad 5.8.2021 kl. 14:01
Uppdaterad 5.8.2021 kl. 14:01