Förändringar i kollektivtrafiken 6.2.2023

Hållplatser har nu satts upp på delar av Västra linjens nya sträckning och vissa förändringar har gjorts i bussturlistorna för Järsölinjen, Östra linjen och Västra linjen. Förändringarna börjar gälla måndag 6.2.2023.

Den nya förlängda linjesträckningen för Västra linjen via Möckelö och Sviby längs Flygfältsvägen och Norra Svibyvägen norrut och Kasbergsvägen söderut har nu fått nya busshållplatser på Kasbergsvägen/Svibyvägen. Linjesträckningen har ändrats i centrum så att Västra linjen kör från Nygatan via Strandgatan upp längs Styrmansgatan till Ålandsvägen, i stället för att köra via Skarpansvägen till Ålandsplan.

Även andra tidsändringar har gjorts i bussturlistorna för 2023. Ändringarna gäller Järsölinjen, Östra linjen och Västra linjen. Anpassningarna har gjorts för att bättre anpassas till skolornas tider.

Turlistorna finns publicerade på Ålandstrafikens webbplats:

Bussturlistor