Företagsstöd inom el och energi

Från och med den 1 juni 2024 kan stöd för elbilsladdare i flerbostadshus sökas av juridiska personer som äger ett befintligt flerbostadshus och som planerar att installera laddstationer för elfordon. Stödet uppgår till 25% av de godkända kostnaderna, dock maximalt 5 000 euro.

Från och med 1 juni 2024  höjs stödnivån för installation av snabbladdningsapparatur. Stödprocenten uppgår till 35% av installationskostnaderna på fasta Åland och 40% i skärgårdskommunerna. Stödet kan sökas av företag, kommuner, bostadsaktiebolag och bostadsfastighetsbolag.

Från och med 1 augusti 2024 kan stöd för installation av solceller och genomförande av förstudier för hållbar resursanvändning inom näringslivet inte längre sökas.

Företag kan få ekonomiskt stöd även för vissa andra installationer och åtgärder som främjar energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Nedan finns information om åtgärder som understöds av landskapsregeringen. Detaljerade villkor och ansökningsblanketter finns på vår hemsida: Regeringen.ax/energistöd

Utfasning av oljepannor 

Stöd beviljas till momsregistrerade företag, bostadsaktiebolag och bostadsfastighetsbolag som planerar att konvertera sitt oljebaserade värmesystem eller sina oljedrivna processer till användning av icke fossila energikällor och som äger eller bedriver verksamhet på den fastighet vilken åtgärden ska genomföras. Stödet uppgår till 25% av de godkända kostnaderna, dock högst 20 000 euro.
 

Ytterligare information ges av:

Infrastruktur- och klimatminister Camilla Gunell, camilla.gunell@regeringen.ax

Biträdande ingenjör Ylva Häggkvist, ylva.haggkvist@regeringen.ax

Inspektör för el och energi Henrik Juslin, henrik.juslin@regeringen.ax