Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förhandlingar för att förbättra Finnairs nylanserade turlista mellan Mariehamn och Helsingfors.

Det statliga flygbolaget Finnair publicerade 9.11.2021 sin nya turlista som halverar ytterligare den redan pandemireducerade turlistan mellan Mariehamn och Helsingfors från och med 1 april 2022 till enbart två rundturer per vecka.

Innan den världsomfattande pandemin bröt ut servades Åland med en optimal turlista som för varje vardag betydde två rundturer och för lördagar och söndagar en rundtur. På grund av pandemin reducerades flygtrafiken till fyra veckovisa rundturer mellan Mariehamn och Helsingfors och nu sedan har Finnair beslutat att halvera även dem till att gälla med flygförbindelser enbart fredag och söndag. Turlistan visar en fredag ankomst till Mariehamn kl. 15:00 respektive en söndagsavgång 23:20 som lett till att förhandlingar har startat omedelbart. Möten med Finnairs kommersiella direktör Ole Orvér och statssekreterare Vesa Vuorenkoski som
representerar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen på tisdag respektive onsdag. En skrivelse har skickats till stadsrådet och Finnair Abp i ärendet om den nya avsevärt försämrade turlistan mellan Mariehamn och Helsingfors.

- Efter ett första möte med Finnairs kommersiella direktör Ole Orvér har vi kommit ett märkbart steg vidare för att hitta en ändamålsenlig turlista mellan Mariehamn och Helsingfors. Resultatet av mötet är att flygdirektör Orvér kommer på besök till Åland i januari för att närmare diskutera lösningar på flygproblemtiken, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

- Vi hade ett sakligt möte med statssekreterare Vesa Vuorenkoski. Avsikten med detta möte var att närmare diskutera att Åland som örike är särskilt beroende av luft- och sjötransporter och behöver en ändamålsenlig turlista för att samhället ska fungera, fortsätter Wikström.

Publicerad 18.11.2021 kl. 13:53
Uppdaterad 18.11.2021 kl. 13:55