Förslag till ändring i biblioteksförordningen

En promemoria om ändring i biblioteksförordningen gällande personal- och behörighetskrav har skickats på remiss till:

  • Mariehamns stad
  • Jomala kommun
  • Ålands kommunförbund
  • Centralbiblioteket
  • Kommunbiblioteken
  • Grundskolebiblioteken
  • Akava-Åland r.f.
  • Tjänstemannaorganisationerna på Åland r.f. (TCÅ)
  • FOA-Å - JHL-samorganisation på Åland

Remisstiden går ut den 18 december 2023.