Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till hållbar kustzonsplanering

Ålands landskapsregering har tagit fram en rapport på svenska för sin del av genomförandet av projektet Coast4us. Projektet avslutas till sin helhet i december 2020 med en större slutrapport på engelska. Se redovisningen "Förslag till hållbar kustzonsplanering - Pilotområden Mariehamn och Sund" under ”Bilagor” här intill.

 

Publicerad 13.10.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 13.10.2020 kl. 11:36