Frivilligt skydd av livsmiljöer

Sedan den 29 augusti 2023 kan du välja att skydda din skog mot ersättning inom ramen för Ålands landskapsregerings frivilliga skydd av livsmiljöer. Sista inlämningsdag för ansökningar är tisdagen den 31 oktober 2023.

Mer information finns i programmet som du hittar under "Bilagor" här intill.

Kontaktperson
Naturvårdsintendent David Abrahamsson
Miljöbyrån
Telefon: +358 18 25551
david.abrahamsson@regeringen.ax