Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4 juni kl 8.30

I samband med presentation av rapporten Utsatthetens bredd och djup och presentation av en lägesbild över hur olika grupper upplevt pandemin är du välkommen till ett frukostseminarium med diskussion och reflektion om coronapandemins psykosociala konsekvenser, särskilt för de sedan tidigare mest utsatta grupperna.fredagen 4 juni kl 8.30.

Seminariet är digitalt och sker via Teams.

Anmälan

Anmäl dig senast 31 maj via formulär

Länk till mötet i Teams skickas 3 juni till den e-post som du anger i formuläret.

Program

  • Presentation av rapporten Utsatthetens bredd och djup - en fördjupad analys av resultatet i Hälsa i skolan-enkäten 2019 inom områdena sexuellt våld, psykisk hälsa och våld i familjen (Ekvalita)
  • Lägesbild över hur pandemin har upplevts

Erika Boman, överlärare, programansvarig, Högskolan på Åland

Joakim Svensson, koordinator för barn-/ungdomsverksamhet, Folkhälsan på Åland 

Thomas Erickson, psykoterapeut, Ålands hälso- och sjukvård               

  • Reflektioner och diskussion

Minister Annette Holmberg-Jansson, minister Annika Hambrudd, minister Alfons Röblom, landskapsläkare Knut Lönnroth, bildningschef Mikael Rosbäck, ledande fältare Annika Humell

Diskussion och möjlighet att ställa frågor. Avslutas senast kl 10.15

Seminariet spelas in och läggs upp på landskapsregeringens YouTube-kanal.

Inbjudan riktar sig politiker i landskapsregeringen, lagting och kommun, tjänstemän inom kommunala och landskapsmyndigheter, representanter inom tredje sektor och skolor. Övriga intresserade är också välkomna att delta. Vänligen vidarebefordra inbjudan.  

VÄLKOMNA!

Publicerad 26.5.2021 kl. 09:36
Uppdaterad 26.5.2021 kl. 09:37