Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Geologiska undersökningar av havsbottnen på norra Åland

Inom landskapsregeringens projekt LIFE-IP Biodiversea kommer GTK (Geologiska forskningscentralen) att undersöka havsbottnen på norra sidan av Åland. Undersökningarna förväntas starta 20.6.2022 och pågå under sommaren i olika etapper.

Vid frågor kan man kontakta projektkoordinator Charlotta Björklund, charlotta.bjorklund@regeringen.ax 

Publicerad 17.6.2022 kl. 11:50
Uppdaterad 17.6.2022 kl. 11:50