Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

GPS-märkning av havsörn

Under sommaren 2021 GPS-märktes havsörnsungar i Föglö skärgård som ett led i att utreda samspelet mellan havsörn och ejder. Syftet med denna del av projektet var att studera hur unga havsörnar rör sig från det att de har blivit flygga till det att de slagit sig ner för att häcka och på det viset få en bättre förståelse för deras beteende gällande födosök och migration. GPS-sändarna som örnarna försågs med registrerar sina positioner en gång per dygn och drivs med solcellsladdade batterier. På grund av att vintrarna i Norden är så mörka, kan det hända att sändaren slocknar under vintern. Den går dock i gång igen så fort som solljuset blivit tillräckligt intensivt för att ladda sändaren.

Två ungar av havsörn märktes i samband med att de ringmärktes: en hona och en hane. Vid skrivande stund befinner sig honan i Upplands län utanför Hallstavik och hanen utanför Linköping i Östergötland. Örnarnas rutt kan följas ”live” på www.luomus.fi/sv/-havsornar-2021, där även ytterligare information om individerna, märkningen och rutterna finns.

För ytterligare information, kontakta antingen jaktförvaltare Robin Juslin (018–25313) eller naturvårdsintendent David Abrahamsson (018–25551).

Publicerad 13.1.2022 kl. 14:40
Uppdaterad 14.1.2022 kl. 13:05