Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Granbarkborrens svärmning har börjat

De varma dagarna under vecka 20 ledde till att granbarkborrens svärmning kom igång. Fjolårets svärmning började vecka 19.
Det är nu dags att börja titta till sin skog efter nya angrepp. Den nya generationen av granbarkborrar är klara att lämna träden cirka 8-10 veckor efter svärmningen (mitten av juli månad). Nyangripna träd och färska vindfällen bör upparbetas och transporteras bort från skogen innan dess. Närmare information om granbarkborren finns här på landskapsregeringens hemsida.

Publicerad 23.5.2022 kl. 15:31
Uppdaterad 23.5.2022 kl. 15:33