Hantering av fastighetsbeskattningen

Landskapsregeringen har idag fört diskussioner med skatteförvaltningen rörande hanteringen av fastighetsbeskattningen och särskilt diskuterat vilka möjligheter åländska markägare har att agera med anledning av de förhöjda beskattningsvärden vissa markägare drabbats av.

Vi har konstaterat att det finns ett behov av att ytterligare informera om möjligheten för markägare att inom 3 år begära omprövning av de beskattningsbeslut de erhållit. Markägare kan därför med fördel vända sig till skatteförvaltningen för att få information om hur detta förfarande går till.

Skatteförvaltningen kommer dessutom att sammanställa information om detta förfarande och därefter skicka denna information till kommunerna.

Närmare information ges av upphandlingsjurist Cecilia Magnusson, telefon +358 18 25206

Publicerad 10.8.2018
Uppdaterad 10.8.2018