Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information.

Landskapsregeringen har sammanställt aktuell information från myndigheterna om coronaviruset:

Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland från och med 28 september 2020

Informationstelefon

Alla som har frågor kan ringa landskapsregeringens informationstelefon på +358 18 25572 och +358 18 25573.  Infotelefonen är öppen vardagar 10-15.

Frågor som rör själva coronaviruset, symptom och vård besvaras inte. I de fallen uppmanas alla att fortsättningsvis ringa den telefon som ÅHS har inrättat, dvs +358 18 535 313.

Statsrådet

På statsrådets webbplats hittar du de beslut och åtgärder som Finlands regering fattar och vidtar.

Statsrådets webbplats

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet har samlad information om resebestämmelser. Här finns också de vanligaste frågorna och svaren listade.

Samlad information om resebestämmelser på utrikesministeriets webbplats

Frågor och svar på utrikesministeriets webbplats

ÅHS

På ÅHS webbplats hittar du information om allt från själva viruset till rekommenderade skyddsåtgärder och aktuell sjukvård. Om du har symptom som oroar dig för kan du ringa +358 18 535313.

Informationen är kopplad till en översättningsfunktion.

ÅHS webbplats

Institutet för hälsa- och välfärd

Institutet för hälsa- och välfärd har på sin webbplats aktuell information om coronaviruset.

Aktuellt om coronaviruset Institutet för hälsa- och välfärds webbplats

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en ny telefonlinje för allmänheten för allmänna frågor om coronaviruset. Medicinsk rådgivning ges inte.

Numret är +358 295 535 535.

Information om coronatelefonlinjen på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Folkpensionsanstalten

På folkpensionsanstaltens webbplats kan du läsa hur virusutbrottet och åtgärderna mot det påverkar rehabilitering.

Läs om corona på Folkpensionsanstaltens webbplats

Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet (AMS)

Är du ofrivilligt arbetslös? Om du har blivit uppsagd eller permitterad och har frågor ska du i första hand vända dig till AMS. Oavsett om du är medlem i en arbetslöshetskassa eller inte måste du anmäla dig som arbetssökande hos AMS för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning.

Studiestödet påverkas inte i nuläget.

AMS webbplats

Sjömans-Unionen

Coronameddelanden till sjöfararen på Sjömans-Unionens webbplats

Ålands näringsliv

Ålands näringsliv följer med utvecklingen ur företagarnas perspektiv och har samlat en lång lista med råd och användbara länkar.

Ålands näringslivs webbplats

Mariehamns stad

På Mariehamns webbplats hittar du information om hur staden bemöter de nya bestämmelserna. Vad som gäller i övriga kommuner hittar du på respektive kommuns webbplats.

Information om hur staden bemöter de nya bestämmelserna på mariehamn.ax

Åland Post

På postens webbplats finns information om hur läget i världen påverkar postgången.

Postens webbplats

Publicerad 17.3.2020 kl. 14:38
Uppdaterad 25.9.2020 kl. 16:25