Har du kommit ihåg kvalitetstestet?

Ett av kraven inom ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen är att ett kvalitetstest av åkerjorden görs under åtagandeperioden. Om du förbundit dig till åtagande om balanserad användning av näringsämnen 2015, så var sista dagen att lämna in kvalitetsbedömningen i tid 3.5.2018. Ett för sent inlämnat kvalitetstest minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen med 5% det första året, med 10% det andra året och 20% det tredje året. Missade du att lämna in bedömningen ifjol (2018) sänktes alltså ditt miljöstöd med 5%. För att ditt miljöstöd inte i år ska sänkas med 10% osv., så krävs det att bedömningen lämnas in i år, senast den 30 april 2019. Observera att bedömningen endast kan lämnas in som pappersblankett.

Lämnade du in bedömningen ifjol eller 2017 är dock allt i sin ordning och du behöver inte lämna in den på nytt. På Viputjänstens ingångssida i punkten Elektroniska tjänster kan du kontrollera datumet för inlämnande. Har testet lämnats in till pappers, kan detta däremot inte ses i Vipu-tjänsten. Är någon osäker på om blanketten lämnats in är det bara att höra efter med oss på jordbruksbyrån.

De som ingick åtagande om balanserad användning av näringsämnen 2016, så har fram till den 31 mars 2019 på att lämna in bedömningen för att den ska anses vara inlämnad i tid. Blanketten kan endast lämnas på papper. https://www.regeringen.ax/blank…/kvalitetstest-akerjord-2019.
Instruktioner för hur man gör kvalitetstestet finns på livsmedelsverkets hemsida som hittas här: : https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/410/cover

 

 

Thomas Svahnström

Miljöstödhandläggare

Ålands landskapsregering

 

Publicerad 17.4.2019
Uppdaterad 17.4.2019