Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Camilla Gunell

Hav och klimat tema för nordiska miljöministrarna

Vicelantrådet Camilla Gunell träffade traditionsenligt sina nordiska miljö- och klimatministerkollegor i samband med Nordiska rådets session i Oslo för att diskutera aktuella gemensamma frågor. Viktiga frågor på agendan var klimatanpassning för havet och städer samt förberedelser för klimatmötet i Polen i december.

De nordiska miljö- och klimatministrarna hade möte på onsdagen i Oslo i anslutning till nordiska rådets session. Ministrarna diskuterade klimatförändringarnas påverkan på haven och goda exempel på hållbar stadsplanering, särskilt städernas gröna områden. Gemensamma förberedelser inför klimatmötet COP24 i Katowice i Polen diskuterades också.

- Vi behöver jobba mera tillsammans för att minska klimatpåverkan på havet framhöll vicelantrådet Camilla Gunell. Utsötningen av Östersjön riskerar att försämra förutsättningarna för nyckelarter som blåstång och blåmusslor.

Mötet leddes av Sveriges miljöminister Karolina Skog och klimat- och utvecklingsminister och vice statsminister Isabella Lövin. Vidare deltog också Finlands bostad-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, Islands minister för miljö och naturresurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Norges klimat- och miljöminister Ola Elvestuen och Färöarnas minister Sirið Stenberg.

Miljö- och klimatministrarna höll även ett gemensamt möte med Nordiska rådets utskott för hållbar utveckling där huvudpunkten var klimatarbetet.

Dagen före deltog vicelantrådet Camilla Gunell i den högtidliga utdelningen av de nordiska prisen där ett var natur- och miljöpriset som gick till.

Ett pressmeddelandet från Nordiska ministerrådet finns att läsa på deras webbplats .

 

Bildtext:

Vicelantrådet Camilla Gunell (till vänster) i samspråk med Karolina Skog, miljöminister i Sverige. (Foto: Miljöbyrån)

 

För mera information:

Vicelantråd Camilla Gunell, tel. +358 18 25373

Byråchef Helena Blomqvist, tel. +358 18 25460

Publicerad 1.11.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 1.11.2018 kl. 15:39