Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vicelantrådet Camilla Gunell håller sitt anförande vid ministermötet

HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018

Tisdagen den 6 mars 2018 besökte vicelantrådet Camilla Gunell Bryssel för att delta i HELCOMs ministermöte.

Vid mötet förnyade Östersjöländerna samt EU de åtaganden man gjort i HELCOMs Åtgärdsplan för Östersjön (BSAP). I mötet deltog Östersjöländernas miljöministrar och högsta ansvariga; Kimmo Tiilikainen, Finland, Karolina Skog, Sverige samt miljöministrarna och högsta ansvariga från Danmark, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen, Ryssland och Polen. För EUs del deltog den högste ansvariga för miljöfrågor, kommissionär Karmenu Vella.

På mötet hölls en ministerdebatt där Åland deltog. I sitt anförande betonade vicelantrådet Gunell HELCOMs stora betydelse för Åland. Hon klargjorde att vattenkvaliteten på Åland, speciellt i ytterskärgården, till stor del beror på vattenkvaliteten i de omgivande havsområdena. Således är Åland i högsta grad beroende av vad Östersjöländerna gör tillsammans för att förbättra vattenstatusen.

Hon lyfte även fram den åländska hållbarhetsagenda samt den hållbara livsmedelsstrategin som exempel där Åland arbetar målinriktat för att uppnå god vattenkvalitet.

I samband med mötet diskuterade vicelantrådet Gunell även övriga aktuella frågor med bland andra kommissionär Karmenu Vella, parlamentsledamot Nils Torvalds och Kathleen van Brempt, parlamentsledamot och den socialdemokratiska gruppens talesperson i hållbarhetsfrågor.

Mer information kan fås från vicelantrådet Camilla Gunell, telefon +358 40 8270718 samt vattenbiolog Mikael Wennström, telefon +358 18 25455

Publicerad 7.3.2018 kl. 13:56
Uppdaterad 7.3.2018 kl. 13:56