Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Höga partikelhalter i luften

Sedan i fredags den 12 oktober har luftkvaliteten på Åland liksom i hela södra Finland varit sämre än normalt. Halterna av både små och stora partiklar är hög och halterna av stora partiklar överskrider EU:s tröskelvärden.

Orsaken till de höga partikelhalterna i luften är en kombination av flera faktorer. Väderförhållandena, högt lufttryck och höga temperaturer, har bidragit till att dålig luftkvalitet har uppstått. De lokala partikelutsläppen har alltså till stor del stannat på marknivå. Samtidigt har de sydliga vindarna fört med sig luftföroreningar i form av små partiklar från Mellan- och Sydeuropa. Även sandpartiklar från Sahara har nått åländska breddgrader.

Personer med känsliga luftvägar kan känna av den försämrade luftkvaliteten. Att andas in partiklar kan ge olika hälsoeffekter på kort och lång sikt, beroende på partiklarnas egenskaper.

Landskapsregeringen utför under 2018 mätningar av partikelhalterna i luften i Mariehamn. Läs om resultaten på Meteorologiska institutets webblats .

Den 1 oktober trädde ny lagstiftning som reglerar utsläpp till luften från medelstora förbränningsanläggningar i kraft. Lagstiftning som reglerar nationella utsläppstak är under beredning.

Privatpersoner kan påverka luftkvaliteten till exempel genom att undvika att köra bil så mycket som möjligt, använda dubbdäck endast då det behövs samt genom att vid eldning utföra eldningen på rätt sätt. Tips för korrekt eldning finns exempelvis på följande länkar:

"Elda med ved i kamin, spis och ugn" - på Naturvårdsverkets webbplats

"Elda rätt" - en publikation (pdf) från Naturvårdsverket i samarbete med Boverket, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige

"Tänd i toppen" - en broschyr (pdf) från Naturvårdsverket och Energimyndigheten i Sverige

 

För mer information kontakta:

Mia Westman, miljöingenjör, Ålands landskapsregerings miljöbyrå, tel. +358 18 25454

Publicerad 16.10.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 16.10.2018 kl. 12:13