Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hörande i grundlagsutskottet om förslag till ändring av undantagslagen gällande tidningsförsändelser

Ålands landskapsregering har hörts i grundlagsutskottet angående regeringens proposition som föreslår ett förenklat förfarande för införsel av tidningar och tidskrifter som privatpersoner prenumererar på.

Landskapsregeringen betonade fortsatt, likt senast framfördes i utlåtandet till riksdagens finansutskotts skattedelegation 4.3.2021 (ÅLR 2021/1747), att det hade funnits skäl att behålla skattefrihet för alla lågvärdesförsändelser till privatpersoner på Åland men åtminstone för import av tidningar och tidskrifter i undantagslagen. På detta sätt skulle de problem som uppstått efter 1.7.2021 och 1.9.2021 vad gäller t.ex. gåvor till privatpersoner och försändelser av ringa värde till privatpersoner minska. Detta är rikets exklusiva lagstiftningsbehörighet och ett problem som enbart riket genom lagstiftning kan åtgärda.

Ålands landskapsregering begärde att grundlagsutskottet ska:

  1. Uttala sig positivt om att bibehålla lågvärdesgränsen för privatpersoners import till Åland.
  2. Uttala att det förenklade förfarandet bör utsträckas till alla juridiska personer som importerar tidningar och tidskrifter.
  3. Uttala sig om behovet att införa förenklade förfaranden för företagens handel över skattegränsen.

Kontaktpersoner

Roger Höglund, finansminister, telefon +358 40 078 5606

John Eriksson, förvaltningschef Ålands landskapsregering, telefon +358 457 361 5751

Publicerad 3.12.2021 kl. 15:19
Uppdaterad 3.12.2021 kl. 15:19