Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hur ser framtiden ut för det finska och svenska språket i Finland?

Justitieministeriet bjuder in sakkunniga, intressegrupper och medborgare att delta i beredningen av det strategiska arbetet via en digital webbplattform. Bidra till innehållet i den nya nationalspråksstrategin här:

Nationalspråksstrategin

Statsminister Sanna Marins regeringsprogram har som målsättning att utarbeta en förnyad nationalspråksstrategi som svarar på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö.

Även om Självstyrelselagen för Åland anger att Åland är enspråkigt svenskt så har den språkliga utvecklingen betydelse för Åland och självstyrelsen. Landskapsregeringen önskar därför uppmärksamma allmänheten, sakkunniga och intressegrupper på Åland om möjligheten att delta i beredningen av nationalspråksstrategin.

Publicerad 25.6.2020 kl. 15:08
Uppdaterad 25.6.2020 kl. 15:08