Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hur upplever du coronasituationen? Svara på nordiska Gränshinderrådets enkät.

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har fortfarande stora konsekvenser för personer och företag som verkar i gränsregionerna eller som rör sig mellan länderna. Nu sjösätter det nordiska Gränshinderrådet en tredje enkät för att följa upp hur de som drabbas av restriktionerna upplever situationen.

Enkäten är öppen under juni och du hittar den här. 

Publicerad 23.6.2021 kl. 08:29
Uppdaterad 23.6.2021 kl. 08:29