Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Husdjur som kommer till Åland med flyende från Ukraina

Att husdjuren får komma med på flykten kan vara livsviktigt. Det har visat sig vid naturkatastrofer liksom vid våld i nära relationer och det visar sig nu igen vid invasionen av Ukraina. Den som inte får ta med sitt husdjur riskerar ofta sitt eget liv genom att stanna.

Livsmedelsverket i Finland har antagit ett force majeure beslut. Detta betyder att de illrar, katter och hundar som kommer med sina ägare från Ukraina och saknar fullständig dokumentation ska få komma in i landet. För de djur som saknar dokumentation och inte fått information av Tullen är det viktigt att veterinärbesök bokas omgående. För att se över djurets hälsostatus och avhjälpa det som saknas.

Ukraina räknas fortsatt som ett högriskland för rabies. Även människor drabbas av sjukdomen, som har 100 % dödlig utgång om den drabbade inte får omedelbar medicinsk hjälp. Alla djur som saknar fullgott rabiesskydd utgör en risk och ska hållas i isolering. Landskapsregeringen ser att det är av yttersta vikt att den som hjälper flyktingar med husdjur även tänker på den här risken. Liksom risken för spridning av Echinococcus multilocularis,rävens dvärgbandmask.

På Livsmedelsverkets hemsida finns information om aktuella regelverk och instruktioner om isolering. Inom kort väntas ett formulär färdigställas så att djuren lättare kan registreras. Mer informationen om isolering finns översatt till ukrainska, svenska och engelska.

Länk till hemsidan: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/djur-och-animaliska-produkter/Aktuellt/

För ytterligare frågor vänligen kontakta Maria Borgström, veterinär vid Ålands landskapsregering
Telefon: 358 18 25 452 eller E-post: maria.borgstrom@regeringen.ax

 

Publicerad 11.3.2022 kl. 15:46
Uppdaterad 11.3.2022 kl. 15:46