Inbjudan till informationstillfälle om projektet Rent vatten 2030 – vattenförbättrande åtgärder i Markusbölefjärden och Långsjön

Ålands landskapsregering har nyligen inlett ett projekt med namnet ”Rent vatten 2030” med målsättningen att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och havsvikar genom konkreta åtgärder. Dricksvattentäkterna Markusbölefjärden och Långsjön är prioriterade sjöar och vi kommer därmed att inleda vårt arbete där.

För att informera om projektet bjuder vi in till ett informationstillfälle. På mötet kommer Ålands landskapsregering att berätta om projektet i stort och var vi står nu. Ålands vatten Ab kommer att berätta om de vattenförbättrande åtgärder som de har gjort i Markusbölefjärden och Långsjön.

Efter presentationen vill vi höra era frågor om projektet och vi lyssnar gärna på era tankar kring vad man kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.

Alla intresserade är välkomna! Vi bjuder på fika.

Plats:

Ålands folkhögskola (nya skolan, samlingssalen),

Folkhögskolevägen 41 i Pålsböle, Finström

Datum:

Onsdagen den 11 oktober 2023 kl. 19:00

Anmälan görs till projektledare Caroline Karlsson vid landskapsregeringens miljöbyrå, caroline.karlsson@regeringen.ax, senast torsdagen 5.10.2023.