Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Inbjudan till möte om våtmark och bevattning

Coast4us och Projekt fiskevård sammankallar till möte om våtmark/bevattning i Gottby branddepå onsdagen den 21 november kl. 19.00

Under mötet kommer ett projektförslag för en multifunktionell våtmark i Gottby att presenteras. En våtmark är generellt bra både för att öka den biologiska mångfalden i ett område samt för att hålla kvar näringsämnen. En våtmark i Gottby kan också utformas så att den ger en ökad reproduktion av rovfisk i kombination med att den också kan användas för bevattning av jordbruksmark.

Presentationen av förslaget följs av en öppen diskussion.

Coast4us

Coast4us är ett Central Baltic-projekt som fokuserar på hållbar kustzonsplanering. Särskild vikt läggs vid klimatanpassning, övergödning, biologisk mångfald och naturturism. Projektet kommer att involvera den lokala nivån i planeringsprocessen samt intressenter från olika sektorer (t.ex. turism, jordbruk, naturvård och fiske).

Läs mer om projektet på följande länk:

Coast4us

Projekt fiskevård

Projekt fiskevård jobbar med beståndsvårdande åtgärder för fisk, med fokus på restaurering av lekområden, för att öka reproduktionen av rovfisk. Projektet har som slutmål att kartera lekområden och restaureringsbehov, planera och hjälpa till vid utförandet av praktiska åtgärder samt tillverka tillgängligt material som kan användas för framtida restaureringsprojekt på Åland.

Projektet är finansierat av europeiska havs- och fiskerifonden

Läs mer om projektet på följande länk:

Projekt fiskevård

 

Publicerad 14.11.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 18.1.2022 kl. 15:50