Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information om jordbruksstöd

Utbetalning av 2020 års stöd

Förskottet för kompensationsersättningen kommer att samlas till utbetalning vecka 40–41 (4-15 oktober). Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av extra breda skyddszoner, bevarande av ursprungsraser och ersättning för ekologisk produktion är planerade att betalas ut i slutet av november. Förskottets andel för samtliga stöd är 85%.

Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten

Handläggningen av ansökningarna om nya tvååriga åtaganden pågår som bäst. För att det ska vara möjligt att utföra detta tekniskt, så måste vissa av ansökningarna som hör ihop med de nya åtagandena tillfälligt avslås. Detta innebär att stöden nollas, vilket också syns i VIPU-tjänsten. När handläggningen är klar, kommer avslagen att tas bort och stöden beräknas som vanligt igen. Om någon reagerat på att ett stöd är avslaget fast det inte borde vara det, så är detta förmodligen orsaken.

Ändring av frivilliga komplement

Det är fortfarande möjligt att ändra skiften för de frivilliga komplementen reducerad höstbearbetning och förbättrad användning av stallgödsel. Anhållan görs fritt formulerad och kan lämnas som per e-post eller som vanlig post. Anhållan skickas till registrator@regeringen.ax eller till Ålands landskapsregering/ Jordbruksbyrån, PB 1060, 22100 MARIEHAMN. Kom ihåg att skriva vilka skiften som är aktuella samt ert lägenhetssignum.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, miljöstödhandläggare

Telefon +358 18 25295 eller thomas.svanstrom@regeringen.ax

Publicerad 6.10.2021 kl. 08:45
Uppdaterad 6.10.2021 kl. 08:45