Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information om utbetalningar av 2019 års lantbruksstöd

Hej, här kommer en eftersträvad utbetalningstidtabell för vårens och sommarens stödutbetalningar. Fredagen den 27 mars är det meningen att slutraten på stödet för bevarande av ursprungsraser ska betalas ut. Sedan betalas kompensationsersättningens nationella husdjurstillägg ut i sin helhet i slutet av maj. Slutraterna för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av extra breda skyddszoner och ersättning för ekologisk produktion är planerade att betalas ut i slutet av juni. Då betalas också husdjursförhöjningen för den ekologiska ersättningen ut i sin helhet. Slutraterna för samtliga stöd är 15 %. Kompensationsersättningens nationella husdjurstillägg och husdjursförhöjningen för den ekologiska ersättningen är inte beräknade ännu och syns inte i VIPU-programmet. Så ifall någon jämför 2019 års stöduppgifter med 2018 års uppgifter och undrar över varför 2019 års stödsummor är lägre, så beror det högst antagligen på detta. 

Vad vi vet idag, så kommer stödutbetalningarna att löpa på som tidigare år. 

Mera information om stödutbetalningar fås av:

Thomas Svahnström, telefon 018-25295.  e-post thomas.svahnstrom@regeringen.ax  

Publicerad 24.3.2020 kl. 11:39
Uppdaterad 24.3.2020 kl. 11:39