Informationsblad för Kortruttsprojektet publiceras på Landskapsregeringens webbplats

Visualisering av den planerade bron sett från Hässlö fjärden. Illustration av Christoffer Lundberg, WSP.

För att allmänheten ska kunna följa arbetet med Kortruttsprojektet och ta del av vad som pågår i de olika delprojekten kommer informationsblad att publiceras och läggas ut på webbplatsen när ny information finns att delge. Informationsbladen hittas under Bilagor för respektive projekt.

Det första informationsbladet (Informationsblad 1) behandlar projektet västra Föglö och berättar i stora drag om vad som har hänt fram tills idag.

Informationsblad 1 Projekt västra Föglö

Publicerad 1.12.2017
Uppdaterad 1.12.2017