Infrastrukturavdelningens upphandlingsärenden Två viktiga rättsfall i Marknadsdomstolen rörande upphandlingar av trafik har dömts till Ålands landskapsregerings fördel.

Brändö-Kumlingelinjen

Under hösten 2023 upphandlade Transportbyrån Brändö-Kumlingelinjen och Kymen Saaristoliikenne Oy lämnade in det vinnande anbudet. Landskapsregeringen valde att anta detta anbud. EW Finland överklagade beslutet till Marknadsdomstolen, med fyra olika argument som grund för sitt besvär. Marknadsdomstolen har nu avslagit alla dessa argument i sin helhet, vilket innebär att landskapsregeringens beslut att anta Kymen Saaristoliikenne Oys anbud står fast.


Tätortstrafiken Mariehamn-Jomala och regionaltrafiken Mariehamn-Järsö

Våren 2023 genomförde Transportbyrån även en upphandling av kollektivtrafik för tätorten Mariehamn-Jomala och regionaltrafiken Mariehamn-Järsö för perioden 2024-2030 genom ett öppet anbudsförfarande. AXbuss Ab lämnade in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och fick uppdraget i juni 2023. Viking Line Buss AB överklagade beslutet till Marknadsdomstolen. I sitt beslut, daterat 24 april 2024, avvisade Marknadsdomstolen Viking Line Buss AB besvär, vilket bekräftar att upphandlingen gick rätt till och att AXbuss Ab behåller uppdraget.

Sten Schauman
Upphandlare
+358 18 25 156
sten.schauman@regeringen.ax

Ida Mann  
Byråchef   
+358 18 25 141  
ida.mann@regeringen.ax