Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ingen Varroa på Kumlinge

Mitt under processen att få en utrotningsplan för bisjukdomen Varroa på Brändö godkänd från EU fick Landskapsregeringen in en anmälan om misstänkt spridning till Kumlinge. Beslut fattades att provta de drabbade bisamhällena. Provsvaret som nu har kommit påvisade ingen Varroa bland de döda bina.

Ett negativt provsvar var ”en lättnad för såväl djurägare som för våra chanser att få utrotningsplanen godkänd hos EU” säger veterinär Maria Borgström vid Åland landskapsregering.

Det var en privat biodlare på Kumlinge som noterade en ökad död bland sina bisamhällen efter vintern och direkt fattade misstanke om spridning av Varroa från Brändö. Misstanken fanns där dels för att ökad bidöd är ett av symtomen på smitta, dels på grund av närheten till övervakningszonen på Brändö. Mest troligt kom smittan till Brändö från fasta Finland, men den direkta spridningsvägen kunde inte den epidemiologiska utredningen fastslå. Därför tog Landskapsregeringen beslut om att provta de döda bina.

Provsvaret gör att biodlare på Kumlinge liksom övriga Åland nu kan andas ut. De restriktioner som lades på den misstänkt smittade odlingen lättade samma dag som provsvaret kom och inga ytterligare åtgärder behöver sättas in.

Det är fortsatt förbjudet att från djurhållningsplatser för bin inom restriktionszonen på Brändö att föra vuxna bin, bilarver, bikupor, fosterkakor eller ämnen eller föremål som varit i kontakt med bin. Liksom det fortsatt är förbjudet att föra bin till vuxna bin, bilarver eller fosterkakor inom restriktionszonen på Brändö. Ålands landskapsregeringen har möjlighet att i enskilda fall bevilja dispens från förbuden, något som endast ges efter ansökan och efter riskbedömning.

För ytterligare frågor vänligen kontakta Maria Borgström, veterinär vid Ålands landskapsregering. Telefon: +358 18 25 452 eller E-post: maria.borgstrom@regeringen.ax

Publicerad 13.5.2022 kl. 13:55
Uppdaterad 13.5.2022 kl. 14:39