Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk

Projekt ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med fokus på ökad reproduktion” drivs av Ålands Fiskevårdscentrum och avslutas den 30 september 2020. Som en del av slutprodukterna har tre broschyrer som behandlar planering, förutsättningar och åtgärder vid restaureringar av olika typer lekområden har tryckts upp. Broschyrerna finns att hämta i pappersformat på fiskeribyrån vid Ålands Landskapsstyrelse och Ålands Fiskevårdscentrum i Sund. De finns även tillgängliga på landskapets webbplats Projekt fiskevård.

Publicerad 3.7.2020 kl. 08:20
Uppdaterad 3.7.2020 kl. 09:00