Jaktkortet 2024-2025

Beklagligtvis har ett fel uppstått gällande tidsperioden för jaktåret vid tryckning av årets jaktkort som skickats
ut nu i dagarna. Den korrekta perioden ska vara 1.8.2024-31.7.2025.
Trots tryckfelet går det bra att betala jaktavgiften med bifogat bankgiro. I jaktkortsregistret visas rätt uppgifter
och även i Jaktportalen. Rätt jaktår (2024-2025) framgår även på det utskickade jaktkortet.
Jaktförvaltningen ser över möjligheterna att sända ut nya jaktkort, men då tryckeriet har semesterstängt blir
det i ett senare skede. Om du inte redan har ett konto i Jaktportalen så skapa gärna det nu! Adress:
jakt.regeringen.ax.

Landskapsregeringens enhet för jakt- och viltvård.