Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jomalarakan på gamla Godbyvägen avstängd för genomfartstrafik 25.8.2016

Trafikinformation:

På grund av arbete med vägtrummor kommer den s.k. Jomalarakan på gamla Godbyvägen att vara avstängd för genomfartstrafik torsdagen den 25 augusti 2016 från klockan 09.00. Arbetet beräknas vara klart ca klockan 18.00.

Trafiken leds via Dalkarbyvägen.

Kontaktperson:
Vägmästare Robert Karlsson, telefon 0457 5295035

Publicerad 22.8.2016 kl. 16:01
Uppdaterad 22.8.2016 kl. 16:04