Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Karantän i anslutning till kryssning

Social- och hälsovårdsministeriet har nu till Ålands landskapsregering bekräftat att rekommendationen om karantänliknande förhållanden i fjorton (14) dagar inte gäller för en person som åker på kryssning men inte stiger av färjan t.ex. i Sverige eller annat land som omfattas av liknande restriktioner. Vad gäller gränskontroller och gränsfrågor hänvisas till gränsbevakningsväsendet.

Information om gränsövergång på gränsbevakningsväsendets webbplats raja.fi

Landskapsregeringen påminner om att det är särskilt viktigt att följa allmänna hygien- och försiktighetsåtgärder under en kryssning. Man bör noga överväga risken med alla resor under pandemin, särskilt om man tillhör en riskgrupp för allvarlig covid-19.

För ytterligare information kontakta landskapsläkare Knut Lönnroth, telefon +358 18 25 263 eller e-post: knut.lonnroth@regeringen.ax.

Publicerad 2.7.2020 kl. 09:01
Uppdaterad 28.8.2020 kl. 11:39