Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kärrsköldpadda hittad i Hammarland

Miljöbyrån har fått information om att ett skal av vad som tros vara en gulbukig vattensköldpadda (Trachemys scripta) hittats i en skog väster om Hammarland, Långträsk.

Miljöbyrån har fått information om att ett skal av en Trachemys sp., sannolikt gulbukig vattensköldpadda (Trachemys scripta) hittats i skogen väster om Hammarland, Långträsk. Det rör sig sannolikt om ett husdjur som släppts ut i naturen och bedömningen är att skalet legat där en längre tid. Miljöbyrån vill upplysa om att det med stöd av EU-förordningen (1143/2014) och kommissionens genomförandeförordning (2016/1141) är strikt förbjudet att saluföra, föda upp eller släppa ut individer av T. scripta och dess underarter i naturen. Miljöbyrån vill även upplysa om att man inte över huvud taget ska släppa ut husdjur i naturen bara för att man har tröttnat på dem. Det är brottsligt och inhumant och man riskerar indirekt orsaka stor skada på naturen.

Det finns tre underarter av gulbukig vattensköldpadda (gulbukig, rödörad och gulörad vattensköldpadda) och alla arter är klassificerade som invasiva inom EU. Gulbukig vattensköldpadda är en art som förekommer naturligt i USA och Mexiko men har spritts världen över som husdjur. I Europa finns det livskraftiga, reproducerande populationer i Spanien, Portugal, Frankrike och Italien. Den är även dokumenterad i Danmark, Sverige och Finland. Arten är allätare och kan orsaka stora skador på naturen då den äter bland annat insekter och andra ryggradslösa djur, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter. Arten rör sig vanligtvis ogärna på land, men i samband med att den söker nya habitat kan den röra sig flera kilometer över fast mark.

Tills vidare har man inte kunnat påvisa att arten kan reproducera sig i naturen på Åland, men med de pågående klimatförändringarna finns risken för att den på sikt skall ha möjlighet att etablera sig här. Fynd av denna typ skall rapporteras till miljöbyrån. Människor som rör sig runt och på Långträsk och intilliggande vatten bör vara uppmärksamma på detta fynd. Detta fynd har rapporterats vidare till miljöministeriet som i sin tur kommer skicka information till kommissionen.

Publicerad 7.10.2021 kl. 08:41
Uppdaterad 29.12.2021 kl. 13:54