Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kartläggning av Elevers och studerandes hälsa och inlärning

Ålands landskapsregering beslöt i augusti 2014 att göra en kartläggning av stödfunktionerna kring de elever och studerande som har behov av stöd för sin hälsa och sin inlärning. Det huvudsakliga målet med arbetet har varit att ta reda på hur samarbete och samordning kan utvecklas utgående från befintliga resurser.

Kartläggningen presenterades 8 september på ett seminarium och kan i efterhand ses på Bambuser.

 

Publicerad 9.9.2015 kl. 11:18
Uppdaterad 9.9.2015 kl. 11:18