Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kostnadsfritt på Föglölinjen under skördefesten

Landskapsregeringen har beslutat att tillfälligt kostnadsbefria personbilar, motorcyklar och cyklar på Föglölinjen under Skördefesten lördag den 18 september 2021.

- Det här är en satsning för att främja skärgården och besöksnäringen. När fler gårdar och företag är med i Skördefesten blir evenemanget mer attraktivt vilket gynnar hela Åland säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Publicerad 16.9.2021 kl. 15:47
Uppdaterad 16.9.2021 kl. 15:47